Februar 2015

 

Til grundejerforeningens medlemmer:

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling:

 

Tirsdag den 17 marts 2015 kl. 19.00 på Blistrup Skole (i kantinen eller lille lokale bagved).

 

Med følgende dagsorden:

1.                   Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

2.                   Formandens beretning.

3.                   Aflæggelse af regnskab.

4.                   Følgende rettidigt indkomne forslag.

                      4A.                Rettidigt indkomne forslag fra foreningens medlemmer:

 

Forslag om ansøgning til kommunen om en 30km/t zone - samt at få ubetinget vigepligt i hele området.
Begrundelse: Oplever næsten hver morgen, at der kommer biler fra Niels Lorentzens vej, ud på Bjørn Andersens vej - bevares vi har højre vigepligt, men kun i det omfang at vi kan nå at standse forsvarligt - og det er ikke altid det kan ske, da man ofte ikke ser bilen før i sidste øjeblik, fordi de har relativt meget fart på og ikke stopper op og orienterer sig (nok fordi de ved, at der er gældende højrevigepligt) men ikke desto mindre er det bare et spørgsmål om tid, før der er nogen der kører sammen. Det er også ganske tit, at vi oplever folk der blæser ned af Bjørn Andersens Vej med ganske høj fart.

 

                      4B.                Bestyrelsen agter at fremsætte følgende forslag: Ingen

 

5.                   Fremlæggelse af budget og fastsættelse af næste års kontingent.

(Vedlagt følger som bilag de reviderede regnskaber, samt budgetforslag for 2015).

6.                   Valg af bestyrelsesmedlemmer (i.h.t. §8.6 og §12).

                                            Valg af kasserer (2 år)       Hans-Henrik opstiller.

                                            Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (2 år). 

Tonny genopstiller.

Egon genopstiller ( valgt sidste år for en 1 årig periode)

7.                   Valg af bestyrelsessuppleanter:

                                            Valg af 1 første suppleant for 1 år.                              

                                            Valg af 1 anden suppleant for 1 år.                              

8.                   Valg af revisorer:

                                            Valg af 2 bilagskontrollanter for 1 år.                            

                                            Valg af 1 bilagskontrollant suppleant for 1 år.              

9.                   Eventuelt.

( Under dette punkt kan der ikke tages forslag til afstemning, ifølge vedtægternes pkt. 8.9).

 

Bestyrelsen håber på et godt fremmøde. I lighed med tidligere, bliver der budt på en øl eller vand til hver deltager. Husk at skyldige beløb til foreningen skal være betalt for at få adgang til generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen

 

Klaus Klitgaard

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk