Til grundejerforeningens medlemmer:                                                                                 Februar 2016

Der indkaldes til ordinær generalforsamling:

Tirsdag den 15 marts 2016 kl. 19.00 på Blistrup Skole (i kantinen).

Med følgende dagsorden:

1.                   Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

2.                   Formandens beretning.

3.                   Aflæggelse af regnskab.

4.                   Følgende rettidigt indkomne forslag.

                      4A.                Rettidigt indkomne forslag fra foreningens medlemmer: Ingen

                      4B.                Bestyrelsen agter at fremsætte følgende forslag: Ingen

5.                   Fremlæggelse af budget og fastsættelse af næste års kontingent.

(Vedlagt følger som bilag de reviderede regnskaber, samt budgetforslag for 2016).

6.                   Valg af bestyrelsesmedlemmer (i.h.t. § 8.6 og § 12).

                                            Valg af formand for 2 år.                       Klaus opstiller.

                                            Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.  Michael opstiller.

7.                   Valg af bestyrelsessuppleanter:

                                            Valg af 1 første suppleant for 1 år.                         

                                            Valg af 1 anden suppleant for 1 år.                        

8.                   Valg af revisorer:

                                            Valg af 2 bilagskontrollanter for 1 år.                     

                                            Valg af 1 bilagskontrollant suppleant for 1 år.      

9.                   Eventuelt.

( Under dette punkt kan der ikke tages forslag til afstemning, ifølge vedtægternes pkt. 8.9).

 

Bestyrelsen håber på et godt fremmøde. I lighed med tidligere, bliver der budt på en øl eller vand til hver deltager.

Husk at skyldige beløb til foreningen skal være betalt for at få adgang til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Klaus Klitgaard

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk