Afholdelse af ordinær generalforsamling

Lørdag den 8. Maj 2010 kl. 10:00

Blistrup skole i Udsholt med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning (processen fra kommunalt selskab

til A.m.b.A)

3. Nuværende opgaver (Rågeleje, målerudskiftning og

lækagesøgning)

4. Godkendelse af budget for År 2010 og 2011.

5. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde 8 dage

inden generalforsamlingen)

6. Valg af bestyrelses medlemmer: 3 medlemmer for 2 år og

2 medlemmer for 1 år

7. Valg af suppleanter: 2 medlemmer for 1 år

8. Valg af revisor

9. Eventuelt.

 

  Tekst til billede Tekst, når musen føres henover billedet Ret bredden på billedet Link ved klik i stedet for større billede  

Der er afholdt generalforsamling og følgende blev valgt til bestyrelsen

Henrik Zøller - 93 stemmer ( Sommerhus)

Per Roswall - 79 stemmer ( Helårshus)

Karl Richard Jørgensen - 70 stemmer (Sommerhus)

Sten Holte Nielsen - 68 stemmer (Sommerhus)

Peter Gotfredsen  -65 stemmer ( Helårs erhverv)

Flemming Hansen (Sup.) - 24 stemmer - (Helårshus)

Poul Leerbeck (Sup.) - 19 stemmer - (Sommerhus)

Nyheder

JORDFRISK - KOMPOSTKAMPAGNE PÅ GENBRUGSSTATIONERNE

 

Hent gratis kompostmuld på genbrugsstationer!
Vestforbrændingen uddeler gratis kompostmuld fra d. 20. marts til d. 2. maj på Gribskov Kommunes genbrugsstationer:
 

 

Nyheder

Så sælges der grunde på

BLISTRUP HØJ

Gribskov kommune har sat arealet nord for Tollerupgaard i udbud indtil 17 maj.

Se mere på www.gribskov.dk

 
Skift billede   Tekstredigering Slet indholdsboks Flyt indholdsboks op
Tekst til billede Tekst, når musen føres henover billedet Ret bredden på billedet Link ved klik i stedet for større billede  

Nyheder

Gribskov kommune har efter vores anmodning været så venlige hurtigt at udskifte det gamle slidte skilt for enden af Niels Lorentzens vej med et nyt -samt et par stykker som var blevet overmalet med sort maling.

 

 

Skift billede   Tekstredigering Slet indholdsboks Flyt indholdsboks op
Tekst til billede Tekst, når musen føres henover billedet Ret bredden på billedet Link ved klik i stedet for større billede  

- desuden

har foreningen opsat 3 nye skilte for at dæmpe farten i udstykningen

 

Tekstredigering   Skift billede Slet indholdsboks Flyt indholdsboks op

Nyheder 

På den første arbejdsweekend fik vi samlet vores nye fodboldmål og fjernet "giraffen".

Desværre var vejret dårligt så det blev ikke til mere.

Vi mødes igen på fællesarealet ved skuret kl 9.00 - næste gang 5 Juni

 

 

    Tekstredigering Slet indholdsboks Flyt indholdsboks op
Tekst til billede Tekst, når musen føres henover billedet Ret bredden på billedet Link ved klik i stedet for større billede  

Nyheder

Se flere billeder Her
 

Arbejdsweekend nr 2 er nu færdig og vi fik lavet grillstedet og monteret ny basketball stander. Cementen skal lige tørre så det hele er klar om et par dage.  Nyhedsvinduet er blevet malet - men mangler en ny magnetisk metalplade som bliver lavet næste gang.

Ny kræfter er meget velkomne for vi har mange projekter som venter.

 

 

Skift billede   Skift billede Slet indholdsboks Flyt indholdsboks op
Tekst til billede Tekst, når musen føres henover billedet Link ved klik i stedet for større billede  

 

Tekstredigering   Skift billede Slet indholdsboks Flyt indholdsboks op

Nyheder

Se flere billeder Her
 

Arbejdsweekend for september er nu færdig. Vi fik fjernet ukrudt ved legeredskaberne og fyldt 7 m3 nyt sand på. Næste og sidste gang skal vi have lavet en ny magnetisk metalplade til opslagstavlen og malet legeredskaberne inden vinteren.

Mød op - så vi kan få et pænt område

Nye kræfter er meget velkomne for vi har mange projekter som venter.

  Tekst til billede Tekst, når musen føres henover billedet Ret bredden på billedet Link ved klik i stedet for større billede  

 

Skift billede   Tekstredigering Slet indholdsboks Flyt indholdsboks op
Tekst til billede Tekst, når musen føres henover billedet Ret bredden på billedet Link ved klik i stedet for større billede

Kontakt:  Michael Rasmussen, tlf. +45 65 744 844 eller +45 23 745 111
eller send en mail til info@slp.dk for yderligere info

 

Nyhed

Snerydning - til fast pris.

Sidste år var der flere som havde problemer med at rydde deres fortov. Har man problemer med at rydde - eller syntes man det er for kedeligt er det måske en mulighed at kontakte SLP i Gilleleje. Se mere på  http://slp.dk/

En pris – Ligegyldigt hvor meget det sner eller fryser.

Op til 25 m fortov: 750,00 - Hjørnegrund: 900,00

Som tillægsydelse kan man få ryddet:

Havegange op til 15 m: 400,00 - Indkørsler op til 20 m: 400,00

 

Skift billede   Tekstredigering Slet indholdsboks Flyt indholdsboks op
Tekst til billede Tekst, når musen føres henover billedet Ret bredden på billedet Link ved klik i stedet for større billede

Billedet viser frisk hækkeafklip som flyder i drænvandet 

 

Nyhed

Afløbet fra "Mosen" mellem NL 41 & 55 har været stoppet af diverse haveaffald som flere grundejere planløst har læsset af i området. Ejeren er sammen med foreningen blevet enige om at vi snarest sætter forbudskilte op - som vi skal henstille til bliver respekteret.

 

 

Skift billede   Tekstredigering Slet indholdsboks Flyt indholdsboks op
Tekst til billede Tekst, når musen føres henover billedet Ret bredden på billedet Link ved klik i stedet for større billede

Billedet viser eet af de to skilte (i midten af billedet) der nu er opsat.

 

Idag er de nye skilte så sat op.

Al aflæsning er herefter forbudt.

Opdatering den 11.11.2010

Der er for nyligt læsset gamle planteposer af i mosen og langs den tilstødende sti. Uagtet at der er opstillet skilte.

Venligst respekter forbudet - overtrædelsen belaster vores naboforhold med ejeren men også vores vedligeholdelses budget for fællesarealet.

Aflæsning kan være forbundet med et  ERSTATNINGSKRAV

 

Tekstredigering   Skift billede Slet indholdsboks Flyt indholdsboks op

Nyhed

Legeplads kontrol.

Foreningen har truffet aftale med en "legepladsinspektør" om besigtigelse af legepladsen. Dette vil sandsynligvis ske inden for de næste par uger. Hvorvidt vi skal ændre noget på legepladsen bagefter  vil fremgå af en efterfølgende rapport.

 Opdatering 11.11.2010

Rapporten angiver at der skal laves nogle ændringer på legepladsen. Vi har allerede ordnet en del mindre forhold og fjernet et legeredskab som ikke var tidsvarende. De sidste mindre ting skal laves inden foråret.

  Tekst til billede Tekst, når musen føres henover billedet Ret bredden på billedet Link ved klik i stedet for større billede
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk