NY LOV - NYE REGLER OM AFBRÆDNING AF HAVEAFFALD

Med en ny Affaldsbekendtgørelse er der nye regler for afbrænding af haveaffald.
Pr. 1. januar 2011 er det kun tilladt for husholdninger i
landzonen at afbrænde tørt haveaffald i perioden 1. december til 1. marts.

Det er ikke tilladt at afbrænde haveaffald i byzonen og i sommerhusområder.

Det er dog tilladt af afbrænde Sankt Hans bål Sankt Hans aften og mindre bål bestående af rent tørt træ til rekreative formål på særligt indrettede bålpladser. De nye regler kan downloades herfra siden eller på Gribskov kommunes hjemmeside.

 

Nyhed

Referat fra Generalforsamlingen er nu lagt under punktet "Generalforsamling marts 2011"

 

 

   
    

Nyhed

SNERYDNING

Nu er det igen blevet tid til snerydning.

Desværre ser vi at mange ikke ordner deres fortov i.h.t. gældende regler.

Desværre er det også de samme hvert år.

Tænk nu på jeres naboer og dem som er nød til at bruge fortovet

 

 

Nyhed

Datoerne for arbejdsweekender i 2011 er nu fastlagt.

Der er mange opgaver så vi håber at se jer alle een eller flere dage.

Se de nye datoer under menuen "Arbejdsweekend" og sæt allerede nu kryds i kalenderen.

 

 

Nyhed

TRYK POLITI - et sms-samarbejde mellem dig og politiet 

Vil du hjælpe politiet med at opklare indbrud i Nordsjælland?
Så tilmeld dig politiets sms-tjeneste TRYK POLITI, som gør det muligt at give politiet oplysninger via sms. Læs her, hvordan du gør.

https://www.hjaelppolitiet.dk/default.aspx 

 

 

 

 

Nyhed

Vandmålerudskiftning hos forbrugerne

Udsholt Vandværk har besluttet at udskifte samtlige vandmålere hos forbrugerne. Udskiftning af de første 720 vandmålere igangsættes i januar 2011 og udføres E. Mortensen & Søn A/S. De gamle vingehjulsvandmålere udskiftes med nye ringstempelvandmålereudstyret med en fjernaflæsningsenhed. Idriftsættelsen af fjernaflæsningen er endnu ikke fastlagt

Generalforsamling for andelshavere 15 maj kl 10 på Blistrup skole.

Se mere på http://www.udsholtvand.dk/

 

Nyhed

Så er den sidste arbejds weekend overstået. Vi har nået en masse - men mangler stadig mange ting, som vi forhåbentlig kan nå til næste år.

På den sidste arbejdsweekend 01.10 fik vi også besøg af DR´s Pengemagasin som optog nogle indslag til udsendelsen den 12 oktober.

En stor tak til arbejdsholdet for deres store arbejdsindsats iår.

Desværre har det været meget få andre som har mødt op. Vi kunne godt savne noget af det samme engagementet vi ser på generalforsamlingen, her til arbejdsweekenderne hvor ide skal gøres til virkelighed ved almindeligt hårdt arbejde. 

  Tekst til billede Tekst, når musen føres henover billedet Ret bredden på billedet Link ved klik i stedet for større billede Sæt indholdsboks passiv

 

Skift billede   Tekstredigering Slet indholdsboks Flyt indholdsboks op
Tekst til billede Tekst, når musen føres henover billedet Ret bredden på billedet Link ved klik i stedet for større billede  

Nyhed

Information fra Udsholt vandværk

Vandledningerne i forsyningsområdet - herunder Bjørn Andersens vej og Niels Lorentzens vej vil på et tidspunkt i i perioden august til december blive lukket i 1-2 perioder p.g.a. etablering af ny 800 mm målerbrønd et fælles sted i udstykningen

Arbejdet vil ske i perioden 8-16 og vil blive annonceret senest dagen før, enten ved opslag på yderdøren eller i postkassen til de berørte ejendomme.

Arbejdet vil blive udført af Entreprenør Svend Erik Norby

 

Sæt indholdsboks passiv

 

Skift billede   Tekstredigering Slet indholdsboks Flyt indholdsboks op
Tekst til billede Tekst, når musen føres henover billedet Ret bredden på billedet Link ved klik i stedet for større billede  

Nyhed

Sadolin i Helsinge tilbyder 25% til alle beboere i grundejerforeningen - blot skal der fremvises et brev som du kan downloade under "download dokumenter.

Se mere information i selve brevet.

Nyhed

Information fra Udsholt vandværk

Vandledningerne i forsyningsområdet - herunder Bjørn Andersens vej og Niels Lorentzens vej vil på et tidspunkt i i perioden august til december blive lukket i 1-2 perioder p.g.a. etablering af ny 800 mm målerbrønd et fælles sted i udstykningen

Arbejdet vil ske i perioden 8-16 og vil blive annonceret senest dagen før, enten ved opslag på yderdøren eller i postkassen til de berørte ejendomme.

Arbejdet vil blive udført af Entreprenør Svend Erik Norby

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk