Nyhed

Referat fra Generalforsamlingen er nu lagt under punktet "Generalforsamling marts 2012"

 

 

Nyhed

 INDBYDELSE TIL FOREDRAG

 Hvordan sikrer du dig bedst mod indbrud og tricktyverier?

Byens to grundejerforeninger Tornebakken og Tollerupgaard inviterer dig til et foredrag om Sikkerhed i hjemmet:

 Tirsdag den 8. Maj kl. 19 – 20.30 i kantinen på Blistrup Skole

Her vil funktionsleder Christian Have fra Nordsjællands Politi, Sektion for Forebyg-gelse oplyse og give gode råd. Han har allieret sig med låsesmed John Heje fra Gilleleje Låseservice som vil fortælle om låse, nøgler m.m.

Der vil være gratis øl, vin og vand.

Giv venligst en tilbagemelding om deltagelse – senest den 1. maj 2012 til:

Ole Østrup-Rasmussen, Grundejerforeningen Tollerupgaard via e-mail: ole.oestrup@gmail.com eller tlf.: 20 11 38  88.

 

Tekst til billede Tekst, når musen føres henover billedet Ret bredden på billedet Link ved klik i stedet for større billede  

Nyhed

Vi har lavet sti på trekants arealet, påbegyndt stirenovering på hovedstien, opsat mål på fællesarealet og monteret net på basketball stativ, for ikke at tale om et mindre dræn projekt.

Der er også indkøbt nye bænke som er blevet træbeskyttet, ukrudtsbekæmpelse på legeplads er udført.

Der er stadig mange opgaver så vi håber at se dig deltage een eller flere lørdage.

Se datoer under menuen "Arbejdsweekend" og sæt allerede nu kryds i kalenderen for næste  gang.

 

Nyhed

Normalt plejer kommunen at børste ukrudt og feje fortovskanten. Desværre har der ikke været penge til dette i år, selvom bestyrelsen har rettet henvendelse om dette flere gange.

Foreningen har derfor selv foranstaltet en sprøjtning langs vejkanten medio august.

Vi skal samtidig henstille til alle grundejere selv at feje deres fortov samt fjerne ukrudtet og affald i vejkanten. Dem som bor udfor en vejbrønd henstilles til at fjerne det møg som måtte ligge ovenpå vejristen. Det tager kun 5 minutter men det hele bliver så pænt at se på.

Så håber vi at der er penge i kommunekassen til næste år.

12.09.2012 Vi har idag fået mail fra kommunen som fortæller os at man alligevel har fået råd til en fejning af vores område, så forhåbentligt bliver der fejet i september alligevel.

21.09.2012 Så skete det endelig - vi fik fejet vores rendesten.

 

 

Nyhed

Nye Kantsten

Kommunen er nu gået igang med at skifte de slidte og forvitrede kantsten ud.

 
    Tekstredigering Slet indholdsboks Flyt indholdsboks op
Tekst til billede Tekst, når musen føres henover billedet Ret bredden på billedet Link ved klik i stedet for større billede  

Tilbagevendende nyhed

Der er desværre mange som ikke tager hensyn til andre og rydder deres fortov for sne.

Det vil være en stor hjælp hvis alle dem der rydder pænt kan hjælpe med at huske de "glemsomme" naboer på hvorledes reglerne efterleves. Således vil vi alle kunne bruge fortovene. 

For dem som af en aller anden grund har svært ved selv at gøre det, prøv at lave en aftale med naboen eller andre - eventuelt kan hjemmesiden her bruges ( køb,salg bytte ).

Se mere under menupunktet "Regler & vedtægter m.m.  + "Vintervedligeholdelse"

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk