Få indflydelse på fremtiden

– stil op til bestyrelsen i Gribvand Spildevand A/S
Spildevand, kloakker og rensningsanlæg er en del af samfundets
infrastruktur. Den har du nu mulighed for at få endnu mere indflydelse på
som kundernes repræsentant i bestyrelsen i Gribvand Spildevand. Der skal
vælges to forbrugerrepræsentanter og to suppleanter til bestyrelsen for
perioden 2018 - 2022.
Du kan stille op til valget, hvis du opfylder disse krav:
• Du er myndig
• Du er ikke under værge- eller samværgemål
• Du skal anbefales skriftligt af 10 personlige stillere, der er myndige og
ikke er en del af din husstand
• Du skal meddele og registrere dit kandidatur og anbefalingen fra de
personlige stillere til Gribvand Spildevand senest den 11. juli 2017
www.gribvand.dk
• For at være valgbar må du ikke have gæld til forsyningen, som er
overdraget til inddrivelse hos SKAT
• Det er ikke er en forudsætning, at du er kunde hos Gribvand Spildevand
Hvornår er der Forbrugervalg 2017?
I august offentliggør Gribvand Spildevand navnene på kandidaterne til
Forbrugervalget på selskabets hjemmeside. Forbrugervalget finder sted
fra den 6. september – 27. september 2017 og foregår som noget nyt
elektronisk via selskabets hjemmeside. Alle myndige borgere i Gribskov
Kommune kan her afgive deres stemme.
Mød kandidaterne på borgermøde i september
Mød de opstillede kandidater på Gribvand Spildevands borgermøde,
der finder sted den 12. september kl. 19.00 i Gribskovhallen.
Få mere information
Du kan læse mere om valget, valgreglerne og selve valgregulativet,
og hvordan du stiller op på selskabets hjemmeside: www.gribvand.dk

Pssssst…………

Kender du damen med hunden? Eller drengen på den blå cykel, som vinker til dig når du kører forbi?

Måske gør du – måske gør du ikke.

Grundejerforeningens super motiverede event team, ønsker brændende et stærkere fællesskab i Tollerupgaards grundejerforening.

Så derfor inviteres i til en hyggelig formiddag på fællesarealet (ved legepladsen).

Søndag d. 7 maj kl. 11

Vi sørger for, at der er kaffe og the på kanden og saft til energifyldte børn. Vi går ’all in’ og bager også en kage til arrangementet.

Kom og hils på os – vi er så spændte på at se jer.

På vegne af Event Team Tollerupgaard

 

*Med forbehold for vejrmæssige udfordringer, hvilket kan føre til aflysning.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk