Referatet fra generalforsamlingen 8 marts 2011 kl. 19.00 på Blistrup Skole

Ad 1.

Generalforsamlingen blev konstateret rettidigt indkaldt.

Dirigent blev Michael Hamm NL37

Stemmetæller blev Melanie NL 60

Stemmetæller blev Mai NL 3

 

Ad.2

Beretningen blev fremlagt og følgende emner blev omtalt:

Vejbump som desværre har måtte opgives for nuværende, Legeplads som er ved at blive synet og godkendt, ny hjemmeside, renovering af stiareal samt tilbud omkring vedligeholdelsen.

Festudvalg og opløsning af dette. Trailerudlejning som ikke har været den store succes, Teltudlejning 1 gang og 1 bookning, samt regler for udlejningen. Korrespondance med rodegruppen.

Beretningen blev godkendt

 

Ad.3

Hans-Henrik fremlagde regnskabet.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt

 

Ad.4

Ingen rettidige forslag til afstemning

 

Ad.5

Fremlæggelse af budget og fastsættelse af næste års kontingent.

Budgettet og kontingent godkendt. Kontingent uændret.

 

Äd.6

19 stemmeberettigede og 9 fuldmagter tilstede.

Fuldmagter fra NL60, NL50,NL34, BA41, NL5, NL44B, NL38, NL41,NL3

Valg af kasserer

Hans-Henrik NL 34 valgt enstemmigt

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

Tonny NL 44B valg med 12 stemmer

Claus NL 50 valgt med 13 stemmer

 

Ad.7 Valg af bestyrelsessuppleanter

Første suppleant valgt Melanie NL60

Anden suppleant valgt Claes NL45

 

Ad.8 Valg af bilagskontrollanter

Oscar BA45

Leon BA73

Som bilagskontrollant suppleant blev Pia valgt, BA 73.

 

Ad.9

Der blev diskuteret:

  • Stemmeregler
  • Vindmøller
  • Vand ved BA 73
  • Genoptagelse af festudvalg
  • Hul i vej ved BA 73

 Som afslutning bad dirigenten om at man betragter hjemmesiden og de nu annoncerede dage for arbejdsweekend – for der er brug for alle hjælp, ikke mindst med sti og legeplads arbejdet.

Tak for god ro og orden.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk