Referatet fra generalforsamlingen 12 marts 2012 kl. 19.00 på Blistrup Skole

Ad 1.

Generalforsamlingen blev konstateret rettidigt indkaldt.

Dirigent blev Morten Klitgaard NL44A

Stemmetæller blev Michael Hamm, NL37

Stemmetæller blev Oskar BA45

Ad.2

Beretningen blev fremlagt og følgende emner blev omtalt:

Legeplads som er nu er godkendt og mange nye redskaber, renovering af stiareal, dræn på fællesareal, nye skilte langs stier, tak til arbejdshold, bøn til hundejere om at ”samle op” efter sig, parkering på fortovene.

Fra salen spørgsmål om festudvalg og parkeret campingvogn på BA og lovligheden heraf.

Beretningen blev godkendt

Ad.3

Hans-Henrik fremlagde regnskabet.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt

Ad.4

Forslag om maling af afspærrings sten blev vedtaget

Forslag om omdeling af ordensregler blev vedtaget.

Ad.5

Fremlæggelse af budget og fastsættelse af næste års kontingent.

Budgettet og kontingent godkendt. Kontingent uændret.

Ad.6

Valg af formand

Ole NL 36 valgt enstemmigt

Valg af 1 bestyrelsesmedlem:

Michael NL 41 valgt enstemmingt.

Ad.7

Valg af bestyrelsessuppleanter

Første suppleant valgt Morten Klitgaard NL 44A

Anden suppleant valgt Erling Serbinsky NL 68

Ad.8

Valg af bilagskontrollanter

Oscar BA45

Leon BA73

Som bilagskontrollant suppleant blev Pia valgt, BA 73.

Ad.9

Der blev diskuteret:

  • Vindmøller
  • Genoptagelse af festudvalg
  • Invitation fra Grundejerforeningen på Tornebakken vedr politi foredrag omkring sikring af hjemmet imod indbrud.

Tak for god ro og orden.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk