Referat fra generalforsamlingen 18 marts 2014 kl. 19.00 på Blistrup Skole

 

Ad 1.

Dirigent blev Leon

Stemmetællere blev

Michael NL37

Tanja Rasmussen BA 47

 

Generalforsamlingen blev konstateret rettidigt indkaldt.

 

Ad 2.

Formanden aflagde beretning som vedrørte Kansten, fællesareal, stirenovering, arbejde langs rabatten på Bjørn Andersens vej, Henstilling til at møde op ved arbejdsweekender, kantstensrenovering, udbedring af legeredskab, ulovlig parkering af biler og lastbiler, snerydning.

Beretningen blev godkendt, med kommentarer om at man på BA havde måtte henvende sig til kommunen for at få afsluttet kantstensarbejdet.

Ad 3.

Michael fremlagde regnskabet og oplæste regnskabsberetningen for 2013.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad 4.

Ingen forslag

Ad 5.

De to budgetforslag blev sat til afstemning og budgetforslag 2 med indkøb af ny traktor blev godkendt.

Ad 6.

Klaus blev valgt som formand for 2 år

Bestyrelsesmedlem for 1 år blev Egon

Michael blev valgt for 2 år

Ad 7.

Morten Klitgaard valgt til 1 suppleant

Tanja Rasmussen valgt som 2 suppleant

Ad 8.

Oskar og Leon blev valgt som bilagskontrollant

Pia blev valgt som bilagskontrollant suppleant

Ad 9.

Der blev udtrykt ønske om nyhedsmail, som man kunne tegne sig til via hjemmesiden.

Desuden blev der diskuteret solcellelamper på stiareal, hundeposer og rod/oplag af poser i indkørsel på NL 3

 

Underskrevet

Leon

Dirigent

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk