Referat fra generalforsamlingen 17 marts 2015 kl. 19.00 på Blistrup Skole

 

Ad 1.

Dirigent blev Leon

Stemmetællere blev

Kate

Eva

 Generalforsamlingen blev konstateret rettidigt indkaldt.

 Ad 2.

Formanden aflagde beretning som vedrørte ny traktor, legeplads og fællesareal som var blevet ordnet , arbejde langs rabatten på Bjørn Andersens vej,  udbedring af legeredskab, ulovlig parkering af lastbiler og skiltning ved indkørsel til udstykningen.

Beretningen blev godkendt.

Ad 3.

Hans-Henrik fremlagde regnskabet og oplæste regnskabsberetningen for 2014.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad 4.

Der blev holdt afstemning om det indkomne forslag som efter lidt diskution blev opdelt i 2 forslag.

a. Forslag om at arbejde for en 30 km/t zone i udstykningen blev godkendt med 1 stemme imod - 20 for - ingen undlod at stemme

 

b. Forslag om at arbejde for at indfører ubetinget vigepligt uanset hastighedsnedsættelse for alle sideveje blev godkendt med 8 imod - 12 for og 1 som undlod at stemme.

( Forslaget blev godkendt uagtet at det blev bemærket fra bestyrelsen at forslaget kunne have en modsat effekt og at den ubetingede vigepligt kunne medføre højere hastighed på de 2 gennemgående veje )

Ad 5.

Budgetforslag blev godkendt.

Ad 6.

Hans-Henrik blev valgt som kasserer for 2 år

Bestyrelsesmedlem for 2 år blev Tonny

Bestyrelsesmedlem for 2 år blev Egon

Ad 7.

Morten Klitgaard valgt til 1 suppleant

Tanja Rasmussen valgt som 2 suppleant

Ad 8.

Oskar og Leon blev valgt som bilagskontrollant

Pia blev valgt som bilagskontrollant suppleant

Ad 9.

Der blev diskuteret mulighed for græsslåning ved sti areal udfor BA 57

Klage over nabostøj ,specielt ved området omkring fællesarealet

 Arbejdsholdet holder arbejdsdage 25 april, 6 juni, 5 september

Underskrevet

Leon

Dirigent

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk