Referat fra generalforsamlingen 15 marts 2016 kl. 19.00 på Blistrup Skole

 

Ad 1.

Dirigent blev Leon

Stemmetællere blev

Oscar

Anders

 Generalforsamlingen blev konstateret rettidigt indkaldt.

 Ad 2.

Formanden aflagde beretning som vedrørte :

3o km zone som er blevet afslået af politiet, Ændring af vigepligt i udstykningen, et arbejde som er blevet henlagt, tak til arbejdsholdet, parkering på fortov.

Beretningen blev godkendt.

Ad 3.

Hans-Henrik fremlagde regnskabet og oplæste regnskabsberetningen for 2015.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad 4.

Ingen forslag fra medlemmerne

Ingen forslag fra bestyrelsen

Ad 5.

Budgetforslag blev godkendt.

Ad 6.

Formand for 2 år - Klaus genvalgt

Bestyrelsesmedlem for 2 år - Michael genvalgt

Ad 7.

Morten valgt til 1 suppleant

Pia valgt som 2 suppleant

Ad 8.

Oskar og Leon blev valgt som bilagskontrollant

Tania blev valgt som bilagskontrollant suppleant

Ad 9.

Der blev diskuteret : Valgregler -  genoptagelse af arbejdet omkring synliggørelse af vigepligt ved BA/NL T kryds.

 Arbejdsholdet holder arbejdsdage 19 marts, 7 maj. 4 juni og 10 september

Underskrevet

Leon

Dirigent

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk