Referat fra generalforsamlingen 21 marts 2017 kl. 19.00 på Blistrup Skole

 

Ad 1.

Dirigent blev Leon

Stemmetællere blev

Thomas BA 47

Eva BA 41

Generalforsamlingen blev konstateret rettidigt indkaldt.

Ad 2.

Formanden aflagde beretning som vedrørte:

Arbejde med nyt skur på fællesarealet, arbejdsholdet, skilt med højre vigepligt, nabohjælp og nabohjælp skilte

Beretningen blev godkendt.

Ad 3.

Hans-Henrik fremlagde regnskabet og oplæste regnskabsberetningen for 2016.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad 4.

Ingen forslag fra medlemmerne

Ingen forslag fra bestyrelsen

Ad 5.

Posten på 12.000 som arbejdsholdet kan anvende til diverse arrangementer blev diskuteret og bestyrelsen forklarede at posten KAN men ikke nødvendigvis SKAL anvendes til et arrangement til glæde for dem som møder op til mindst 3 arbejdsholds arrangementer.

Kontingent forhøjelse blev vedtaget.

Budgetforslaget i sin helhed blev godkendt.

Ad 6.

Kasserer for 2 år

Hans-Henrik genvalgt

Bestyrelsesmedlem for 2 år

Tonny genvalgt

Egon genvalgt

Ad 7.

Morten valgt til 1 suppleant

Tania valgt som 2 suppleant

Ad 8.

Oskar og Leon blev valgt som bilagskontrollant

Frank blev valgt som bilagskontrollant suppleant

Ad 9.

Der blev diskuteret: Veje og huller, forslag om solcelle sti belysning.

Underskrevet

Leon

Dirigent

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk