Grundejerforeningen har anskaffet 2 telte på hver 4 x 8 meter til brug for fest på fællesarealet. Teltene kan også lejes af foreningens medlemmer for 500,- pr. gang ( max 3 dage ad gangen). Det kræves dog at teltet opstilles hos grundejeren her i udstykningen, da vi lige skal besigtige teltet inden nedtagningen.
 
Depositummet er 2000,- som betales når teltet afleveres hos lejer.
 
Inden afleveringen kontrollerer vi sammen teltet og såfremt der ikke er skader tilbagebetales det fulde depositum, minus leje.
Såfremt der er skader på teltet ved afleveringen er det lejers pligt at udbedre skaden, før depositummet kan tilbagebetales inden max 14 dage.
 
Udlånet administreres af bestyrelsen.
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk