Vi har en lille oase....

 

Tollerupgaard skal være et dejligt sted at bo, både for os og kommende generationer. Derfor er netop din indsats så vigtig.

Få indflydelse på fremtiden

– stil op til bestyrelsen i Gribvand Spildevand A/S
Spildevand, kloakker og rensningsanlæg er en del af samfundets
infrastruktur. Den har du nu mulighed for at få endnu mere indflydelse på
som kundernes repræsentant i bestyrelsen i Gribvand Spildevand. Der skal
vælges to forbrugerrepræsentanter og to suppleanter til bestyrelsen for
perioden 2018 - 2022.
Du kan stille op til valget, hvis du opfylder disse krav:
• Du er myndig
• Du er ikke under værge- eller samværgemål
• Du skal anbefales skriftligt af 10 personlige stillere, der er myndige og
ikke er en del af din husstand
• Du skal meddele og registrere dit kandidatur og anbefalingen fra de
personlige stillere til Gribvand Spildevand senest den 11. juli 2017
www.gribvand.dk
• For at være valgbar må du ikke have gæld til forsyningen, som er
overdraget til inddrivelse hos SKAT
• Det er ikke er en forudsætning, at du er kunde hos Gribvand Spildevand
Hvornår er der Forbrugervalg 2017?
I august offentliggør Gribvand Spildevand navnene på kandidaterne til
Forbrugervalget på selskabets hjemmeside. Forbrugervalget finder sted
fra den 6. september – 27. september 2017 og foregår som noget nyt
elektronisk via selskabets hjemmeside. Alle myndige borgere i Gribskov
Kommune kan her afgive deres stemme.
Mød kandidaterne på borgermøde i september
Mød de opstillede kandidater på Gribvand Spildevands borgermøde,
der finder sted den 12. september kl. 19.00 i Gribskovhallen.
Få mere information
Du kan læse mere om valget, valgreglerne og selve valgregulativet,
og hvordan du stiller op på selskabets hjemmeside: www.gribvand.dk

Arbejdsweekender 2017

Følgende dage er der arbejdsweekend

Lørdag den 29 april

Lørdag den 20 maj

Lørdag den 12 august

Alle dage kl 9.00 ved skuret på fællesarealet

Referat af Generalforsamling 2017 ligger som underpunkt til

 

+ GENERALFORSAMLING 

+ AGENDA MARTS 2017

+ REFERAT MARTS 2017

 

  - i menuen for oven

 

Ny facebook gruppe - Tollerupgaard

Foreningen har oprettet sin egen facebook gruppe som kan anvendes til alle almene formål som har fælles interesse for foreningens beboerer.

Vi tænker her på grundejerforeningsformål, men også fælles køb, salg,bytte, efterlysninger, advarsler om mistænkeligt adfærd o.s.v.

Gruppen er lukket og gælder kun for foreningens beboere hvorfor optagelse kun sker når man har oplyst sin adresse.

Gruppen findes på linket https://www.facebook.com/groups/1789945427931689/

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk