BESKÆRING MOD VEJ OG FORTOV
 
 

 

Fremkommelighed og trafiksikkerhed er vigtigt for alle.
Gundejere, som har ejendomme ud til veje og stier, skal hjælpe til med at sikre fremkommelig og trafiksikkerhed ved at beskære træer, buske og hække langs veje og stier.

Krav til beskæring
Kravene til fritrumsbeskæring er en frihøjde på 2,80 meter over fortov og rabatareal og 4,20 meter over kørebane og cykelsti. Se tegningen.

Husk at tage højde for, at tyngden fra sne eller regn kan gøre, at grenene hænger meget.
 
 
 
 
Grundejerforeningen vil i nogle tilfælde rette henvendelse til de ejere som ikke overholder disse regler og i.h.t. § 13 i foreningens vedtægter kan
foreningen lade arbejdet udføre efter forudgående advarsel. Foreningen kan også rette henvendelse til kommunen, idet kommunen som vejmyndighed er meget optaget af, at oversigtsforhold i vejkurver og vejkryds er i orden, og at rabatten er ryddet. Det sidste handler om, at gående skal kunne undgå biler og anden kørende trafik.
Iøvrigt henvises til kommunens hjemmeside http://www.gribskov.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk