Referatet fra generalforsamlingen 9 marts 2010 kl. 19.00 på Blistrup Skole
  
Ad 1.
Generalforsamlingen blev indkaldt rettidigt.
Dirigent blev Gunhild Andreasen NL82
Stemmetæller blev Laila NL 37
Stemmetæller blev Thorkild NL 47
 
Ad.2
Beretningen blev fremlagt og følgende emner blev omtalt:
Tak til festudvalg, sommerfest, SF sten ved hus, skrænter ordnet med afretning og flis, skilte opsat ved fællesareal, parkering på stikveje, anmeldelser til kommunens rodegruppe, oversvømmelse i regnvandsbassin, ny udstykning og trafikforhold, Udsholt vandværk, Kaj Winther sagen, snerydning, græsslåning uden for aftalte tider, velkomstmappe til nye beboere.
Beretningen blev godkendt
 
Ad.3
Hans-Henrik fremlagde regnskabet.
21 godkendte 10 sagde nej
Regnskabet blev godkendt
 
Ad.4
Ingen rettidige forslag til afstemning
 
Ad.5
Fremlæggelse af budget og fastsættelse af næste års kontingent.
23 godkendte og 8 nej stemmer samt 1 blank stemme.
Budgettet godkendt
 
Ad.6
Valg af bestyrelsesmedlem til formandsposten
Ole og Melanie opstillede.
Ole 19 stemmer, Melanie 13 stemmer.
 
Valg af Bestyrelsesmedlem
Michael opstillede.
Ingen modkandidater og nej stemmer.
 
Ad.7 Valg af bestyrelsessuppleanter
Første suppleant valgt Laila, NL37
Anden suppleant valgt Mai, NL3
 
Ad.8 Valg af bilagskontrollanter
16 stemmer Mai, NL3
12 stemmer Klaus NL 50
Som bilagskontrollant suppleant blev Oskar valgt, BA 45
 
Ad.9
Trailer ordning blev diskuteret og Melanie NL 60 tilbød at passe ordningen.
Claes NL 45 tilbød at vedligeholde traileren
Bestyrelsen diskuterer den tidligere ordning og vender tilbage.
 
Der blev udtrykt ønske fra salen om at suppleanter blev taget med til bestyrelsesmøder, bestyrelsen lovede at de ville blive inviteret.
Mange fra salen udtrykte generel utilfredshed med bestyrelsens arbejde og efterlyste mere information i form af rundskrivelser
 
 
Andet.
Følgende emner blev desuden belyst.
-          Snerydning fast ordning diskuteret
-          Videre bearbejdning af sagen med vejbump på NL ( BA afventer byggemodning af nærliggende projekt)
-          Vejskilte
-          Gennemgang af forsikring for at finde billigere
-          Placering af formue på længere binding
-          Nyt webdesign, Laila NL37 tilbød hjælp
-          Hyppigere omdeling og orientering f.eks. vedr. arbejds weekend
-          Gynger og basketball kurv på fællesarealet
  
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk