Referat af generalforsamling 19 marts 2019 kl. 1900

Ad 1. Morten Klitgaard blev valgt

Som stemmetæller blev Claes og Frank valgt

Ad 2.  Formanden fortalte om arbejdsholdet og udtrykte tak til eventteamet for deres julearrangementer m.m.

Ad 3. Hans-Henriks fremlagde årsregnskab for 2018. Restancer blev diskuteret Regnskabet blev godkendt.

Ad 4.          

a. Ingen forslag.

b. Forslag om etablering af legepladsudvalg blev vedtaget. Claes (NL45) og Sebastian (NL47) blev valgt og fik til opgave at undersøge behov for udvidelse / renovering / anvendelse af eksisterende legeplads. Fra salen blev foreslået at ansøge om midler til renovering/udvidelse.

Ad 5. Budget forslag 1 blev ikke godkendt – Budget forsalg med uændret kontingent for 2018 blev godkendt.

Ad 6. Hans-Henrik blev valgt som kasserer, Tonny og Egon genvalgt som medlemmer.

Ad 7. Første suppleant Morten Klitgaard, Anden suppleant Frank

Ad 8. Bilagskontrollant Oskar BA 45 , Poul (NL31)

Bilagskontrollant suppleant Claes (NL45)

Ad 9. Veje, fortove, legeplads blev diskuteret.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk