Til grundejerforeningens medlemmer:                                                                                 Februar 2014

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling:

 

Tirsdag den 18 marts 2014 kl. 19.00 på Blistrup Skole (i kantinen).

 

Med følgende dagsorden:

1.                   Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

2.                   Formandens beretning.

3.                   Aflæggelse af regnskab.

4.                   Følgende rettidigt indkomne forslag.

                      4A.                Rettidigt indkomne forslag fra foreningens medlemmer:

                      4B.                Bestyrelsen agter at fremsætte følgende forslag: Ingen

5.                   Fremlæggelse af budget og fastsættelse af næste års kontingent.

(Vedlagt følger som bilag de reviderede regnskaber, samt budgetforslag 1 & 2  for 2014).

6.                   Valg af bestyrelsesmedlemmer (i.h.t. § 8.6 og § 12).

                                            Valg af formand for 2 år.                      Klaus opstiller.

                                            I tilfælde af valg er der valg af yderligere et bestyrelsesmedlem for 1 år.

                                            Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.  Michael opstiller.

7.                   Valg af bestyrelsessuppleanter:

                                            Valg af 1 første suppleant for 1 år.                         

                                            Valg af 1 anden suppleant for 1 år.                        

8.                   Valg af revisorer:

                                            Valg af 2 bilagskontrollanter for 1 år.                     

                                            Valg af 1 bilagskontrollant suppleant for 1 år.      

9.                   Eventuelt.

( Under dette punkt kan der ikke tages forslag til afstemning, ifølge vedtægternes pkt. 8.9).

 

Bestyrelsen håber på et godt fremmøde. I lighed med tidligere, bliver der budt på en øl eller vand til hver deltager.

Husk at skyldige beløb til foreningen skal være betalt for at få adgang til generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen

 

Klaus Klitgaard

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk