Agenda for generalforsamlingen 9 marts 2010 kl. 19.00 på Blistrup Skole
  
Med følgende dagsorden:
1.         Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
2.         Formandens beretning.
3.         Aflæggelse af regnskab.
4.         Følgende rettidigt indkomne forslag.
            4A.       Rettidigt indkomne forslag fra foreningens medlemmer: Ingen
            4B.       Bestyrelsen agter at fremsætte følgende forslag: Ingen
5.         Fremlæggelse af budget og fastsættelse af næste års kontingent.
(Vedlagt følger som bilag de reviderede regnskaber, samt budgetforslag for 2010).
6.         Valg af bestyrelsesmedlemmer (i.h.t. §8.6 og §12).
                        Valg af formand for 2 år.                 Ole opstiller.
                        Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år. Michael opstiller.
7.         Valg af bestyrelsessuppleanter:
                        Valg af 1 første suppleant for 1 år.                      
                        Valg af 1 anden suppleant for 1 år.                      
8.         Valg af revisorer:
                        Valg af 2 bilagskontrollanter for 1 år.                   
                        Valg af 1 bilagskontrollant suppleant for 1 år.       
9.         Eventuelt.
( Under dette punkt kan der ikke tages forslag til afstemning, ifølge vedtægternes pkt. 8.9).
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk