Tekstredigering Slet indholdsboks Flyt indholdsboks op
Tekst til billede Tekst, når musen føres henover billedet Ret bredden på billedet Link ved klik i stedet for større billede  

Generalforsamling 2014 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling:

Tirsdag den 18 marts 2014 kl. 19.00 på Blistrup Skole (i kantinen).

Se agenda og senere referat til venstre i menuen.

Flyt indholdsboks op

Tekst til billede Tekst, når musen føres henover billedet Ret bredden på billedet Link ved klik i stedet for større billede  

HENT GRATIS KOMPOSTMULD PÅ GENBRUGSSTATIONERNE

- i perioden 5. april til 18. maj 2014

 

Hent gratis kompostmuld på genbrugsstationerne!
Gribskov kommune uddeler gratis kompostmuld fra d. 5. april til 18. maj på kommunens genbrugsstationer:
  • Genbrugsstation i Højelt, Bøgebjergvej 84, Græsted
  • Genbrugsstation i Skærød, Industrivej 4, Helsinge

    Kompostmulden er fuld af næringsstoffer fra dit gamle haveaffald
    Kompostmulden er lavet af blandt andet det haveaffald, som borgerne afleverer på genbrugsstationerne.
    Bemærk, at komposten i år er mere koncentreret og skal fortyndes med mere almindelig jord end normalt, for at de mange næringsstoffer ikke svitser rødder og planter.

Arbejdsweekender 2014

Følgende datoer er fastlagt som arbejdsweekender - mød frem og hjælp til med at gøreTollerupgaard et bedre sted at bo:

Lørdag 5 April

Lørdag 10 Maj

Lørdag den 14 Juni

Lørdag den 2 August

Lørdag den 6 September

 

 

 

FØRSTE ARBEJDSWEEKEND 5 April

Udover bestyrelse og supleanter mødte kun 1 op for at hjælpe. Desværre er det samme billede som tegner sig hver gang - nemlig, at ingen gider yde noget til det fælles vi har. Kan det virkelig være rigtigt at ingen forældre med børn har lyst til at vedligeholde legeplads ? - eller at der ikke er andre som syntes vores fællesarealer bør passes eller forskønnes ?

Selv om det var koldt fik vi sat fodboldmål op, revet og luget i sandkasserne, skiftet tagrender på skuret, forberedt arealet langs Bjørn Andersens vej til fræsning, så der senere kan planeres og plantes græs.

 

 

Lørdag den 2 august gik med græsslåning langs Bjørn Andersens vej - idet vi planlægger at at få fræset jordstykket langs marken og sået lidt græs efterfølgende. Vi regner med at fræsningen skal ske i den kommende måned.

På legepladsen blev legeredskaberne malet en enkelt gang.

Desværre var vi kun 4 deltagere hvilket begrænsede indsatsen. - mød frem og hjælp til med at gøreTollerupgaard et bedre sted at bo:

 

  Tekst til billede Tekst, når musen føres henover billedet Ret bredden på billedet Link ved klik i stedet for større billede

GRIBSKOV HAR FÅET EN NY EVENTKALENDER

Nu er www.detskerigribskov.dk i luften

 


Koncerter, naturoplevelser, byfester og mange andre slags aktiviteter i Gribskov Kommune har fra i dag sin helt egen hjemmeside.Den hedder Det Sker i Gribskov (www.detskerigribskov.dk), og formålet med kalenderen er at få dig og alle andre til at opdage, hvor mange store og små arrangementer der findes i kommunen.

Det Sker i Gribskov erstatter den efterhånden gamle kulturkalender på www.gribskov.dk.

En række borgere og foreninger har ønsket en mulighed for at give arrangementerne i kommunen den opmærksomhed, de fortjener.
Det får de på den nye hjemmeside, der giver helt nye muligheder for at markedsføre de mange aktiviteter i kommunen.

Bare kom i gang – uanset om du vil vide, hvad der foregår hvornår, eller du som arrangør af stort eller småt har brug for et sted at vise din aktivitet – det hele sker på detskerigribskov.dk.


Tekstredigering   Skift billede Slet indholdsboks Flyt indholdsboks op

Arbejdsweekender 2014

Så er sidste arbejdsweekend i år overstået.

En stor tak til arbejdsholdet for en flot indsats med såvel stier, legeplads, fællesareal og her til sidst arealet langs Bjørn Andersens vej som er blevet fræset og jævnet. Et arbejde som vi alle kan glæde os over de næste mange år.

 

  Tekst til billede Tekst, når musen føres henover billedet Ret bredden på billedet Link ved klik i stedet for større billede Sæt indholdsboks passiv

 

Skift billede   Tekstredigering Slet indholdsboks Flyt indholdsboks op
Tekst til billede Tekst, når musen føres henover billedet Ret bredden på billedet Link ved klik i stedet for større billede  

HAVEAFFALD ER IKKE BIOAFFALD

Besked fra gribskov kommune

Lige for tiden oplever vi, at der lægges store mængder af haveaffald i bl.a. skraldespanden til bioaffald.
Imidlertid skal haveaffald enten komposteres hjemme i haven eller afleveres på genbrugsstationerne.
Det er der flere grunde til.
Komposteringen af haveaffald foregår på en anden måde end komposteringen af bioaffald. Grenstumper mm. vil ikke blive tilstrækkeligt nedbrudt sammen med bioaffaldet og vil derfor til dels ødelægge denne proces.
Der ud over er prisen på behandling af haveaffald lavere end behandling af bioaffald.

Derfor appellerer vi til at haveaffald komposteres på egen grund eller afleveres på en af genbrugsstationerne.
Sæt indholdsboks passiv

 

Skift billede   Tekstredigering Slet indholdsboks Flyt indholdsboks op
Tekst til billede Tekst, når musen føres henover billedet Ret bredden på billedet Link ved klik i stedet for større billede  

LASTBILSPARKERING

Der har været rejst tvivl omkring gyldigheden af den nuværende forbuds skiltningen som står ved på Bjørn Andersens vejs begyndelse. Kommunen har i denne sag desværre ikke fået registreret et beslutningsnotat eller det er gået tabt i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Der har derfor været møde mellem Teknisk forvaltning og Politiet den 25.08.2014 hvor grundlaget for den nuværende skiltning blev godkendt af politiet.

Skiltningen betyder at der ikke må parkeres med lastbil inden for forbudszonen - hvilket dækker såvel veje, fortove og private grunde. Af- og pålæsning dog undtaget.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk