Referat af generalforsamling 27 marts 2018 kl 1900

Ad 1. Leon BA 73 blev valgt

Som stemmetæller blev Oskar og Morten valgt

Ad 2.  Formanden fortalte om arbejdsholdet og at nogle havde forladt arbejdsholdet p.g.a. den dårlige stemning ( mistænkeliggørelse) der var på generalforsamlingen sidste år. Ligeledes blev der talt om 4 nye skilte fra Nabohjælp, samt ros til det nye festudvalg. 

Ad 3. Egon fremlagde i Hans-Henriks fravær årsreggnskabfor 2017. Regnskabet blev godkendt.

Ad 4. Ingen forslag.

Ad 5. Budget for 2018 blev godkendt. Et enkelt spørgsmål fra salen om hvorvidt festudvalget var sat på budgettet. Der blev svaret at posten arrangementer indehold festudvalgets aktiviteter og at posten var på 4.000,-

Ad 6. Klaus blev genvalgt som formand - han ønskede dog at yngre kræfter gerne meldte sig til bestyrelsesarbejdet. Michael blev genvalgt som sekretær.

Ad 7. Første supleant Morten Klitgaard, Anden supleant Eva fra BA 41

Ad 8. Bilagskontrollant Thomas Holmbæck, BA 47 samt Oskar, BA 45.

Bilagskontrollant supleant Frank, NL 80

Ad 9. Der blev talt om klistermærke fra Dansk Kendelklub som foreningenburde indkøbe og der blev givet ros til festudvalget.

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk